Eerste Presidentswissel op 18 juni 2013

Gerhard Horstink is vanaf heden President en Jan van Hootegem is Past President geworden.